پرداخت اقساط بیمه عمر

داستان های موفق

درباره ما

“بیمه ایران تنها بیمه دولتی کشور ازسال ۱۳۱۴ تاکنون درخدمت شما شهروندان گرامی می باشد.  

bime-mohandesi-140

بیمه مهندسی

بیمه های مهندسی زیر مجموعه بیمه های اموال می باشد که در این بیمه نامه خسارات فیزیکی غیرقابل پیش بینی ناشی از حوادث در پروژه های در حال احداث و یا سازه ها و تاسیسات و یا ماشین آلات و تجهیزات در حال بهره برداری تحت پوشش قر...