• 03133601860
  • 09134440609-8
  • منظریه بلواردانشجو بعدازقرض الحسنه الزهرا روبروی دادگستری
  • شنبه تا پنج شنبه

خدمات ما


 

بیمه عمر وسرمایه گذاری

 

بیمه عمر وسرمایه گذاری

به عنوان یک سیستم مالی دقیق وبی نظیر این.
امکان رامیدهدکه با پس اندازکردن مبالغ کم(حداقل
50000تومان)درمدت پایان قراردادومجموع مبالغی که پرداخت کردید.


 

بیمه مسئولیت

 

بیمه مسئولیت

بیمه های مسئولیت ازجمله بیمه های هستندکه
بطورمستقیم درتنظیم افراد جامعه,شناخت افراد
ازحقوق ومسئولیتهای یکدیکروتامین حرفه مشاغل و...


 

بیمه پیراپزشکان

 

بیمه پیراپزشکان

جبران خسارت ناشی ازمسئولیت مدنی حرفه ای
بیمه گذار درقبال اشخاصی است که خطا,اشتباه
وغفلت ویاقصور وی درانجام امور درمانی دچارصدمات جسمانی و....


 

بیمه بدنه

 

بیمه بدنه

تصورکنید باخودرتصادف کرده اید وخودروی شما.
وطرف مقابل هردو آسیب دیده بعد ازحضور پلیس مشخص
میشودشمامقصرخسارت هستیدوبایدخسارت وارده راپرداخت کنید.


 

بیمه ثالث

 

بیمه ثالث

بیمه ثالث یابیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل
نقلیه زمینی یکی از مهمترین وشناخته شده ترین
بیمه اسس که درسال 1395سی وسه درصد تعلق گرفته....


 

بیمه آتش سوزی

 

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی مانند بیمه بدنه دودسته از
خسارت راپوشش میدهد خصارت اصلی واضافی,
که البته هردودسته فقط خسارت مالی راتحت پوشش قرارمیدهد .


 

بیمه تکمیل درمانی فرهمگیان

 

بیمه تکمیل درمانی فرهمگیان

درکشورما باتوجه به اینک اغلب بیمه های پایه
(تامین اجتماعی وخدمات درمانی و...)بسیاری
ازبیماری هارا پوشش نمیدهد لذا بیمه تکمیلی نیازهست.

درباره ما

بیمه ایران

مشتریان ما

اولین و تنهابیمه دولتی که ازسال 1314بنیانگذاری شده وتاکنون درخدمت شماهست.

 

  •  منظریه بلواردانشجوبعدازقرض الحسنه الزهرا روبروی دادگستری بیمه ایران

 

  •  
    ارسال ایمیل
     

تمام حقوق این سایت متعلق به نمایندگی یادگاری میباشد.